Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 271
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144115078
Omtale Metodhandbok för förskolechefer och rektorer
Skolledarskap handlar i stor utsträckning om att skapa underlag för utvecklings- och förbättringsprocesser inom den egna verksamheten. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att man har lämpliga metodiska verktyg till sitt förfogande.
Metodhandbok för förskolechefer och rektorer utgår från rationalistiska och systemteoretiska organisationsperspektiv och behandlar olika metoder för utvecklingsarbete som bottnar i dessa teoretiska perspektiv. Metoderna i boken underlättar det systematiska kvalitetsarbetet vid förskolor och skolor genom att

vägleda vid analysen av officiella dokument, såsom skollag och läroplaner
hjälpa rektorer och förskolechefer att förstå och åskådliggöra den dagliga verksamheten och kulturen på skolan/förskolan.

Metodhandboken är teoretiskt väl underbyggd och har fokus på att utgöra ett praktiskt stöd i skolledares lärande och vardag.
Boken riktar sig till verksamma förskolechefer och rektorer och är anpassad för att kunna användas inom den statligt reglerade Rektorsutbildningen.

Til toppen