Miljö för hållbar utveckling (Annet bokformat)

Serie: Miljö för hållbar utveckling Online 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Annet bokformat
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 56
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147084852
Omtale Miljö för hållbar utveckling
Miljö för hållbar utveckling är en ständigt aktuell läromedelsserie för projektinriktad undervisning i hållbar utveckling för gymnasiet. För att nå en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle behöver vi mer kunskap om miljö- och klimatfrågor, hur vi ska bevara jordens livgivande ekosystem, den biologiska mångfalden och förhindra att vår natur förgiftas. I läromedelsserien får eleverna utforska och lära sig mer om området på ett intresseväckande sätt och får tillgång till relevanta fakta och frågeställningar för eget projektarbete.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Läromedelserien Hållbar utveckling har tagits fram för att ge elever på gymnasienivå en grund i hållbar utveckling. Hållbar utveckling har av FN antagits som överordnat begrepp och innebär en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I skolans läroplaner för gymnasiet Gy11 betonas utbildning i hållbar utveckling och läromedelsserien kan användas för kursen Miljö och Energikunskap samt på samtliga yrkesprogram för att täcka in kursmålen för hållbar miljö och utveckling. Läromedelsserien hjälper eleverna att komma igång med sin tankeprocess och erbjuder ett projektstöd med utvalda fakta och länkar och över 100 olika projektidéer.
Komponenter
Boken Miljö för hållbar utveckling innehåller övergripande fakta, helhetsbilder över miljö- och klimatområdena och presenterar 70 projektidéer. Den är orienterande och är avsedd som ett introduktionsstöd i ämnet. Med boken följer en inloggning till Miljö för hållbar utveckling-webben där eleven kan arbeta undersökande och projektinriktat med olika klimat-, energi och miljöprojekt på ett strukturerat sätt. Webbplatsen är utformad för målgruppen och innehåller underlag för projektarbete, över 100 projektidéer och en utförlig faktabank med skrivna faktatexter och länkar.
På webbplatsen Miljö för hållbar utveckling-webben kan eleven arbeta undersökande och projektinriktat med olika klimat-, energi och miljöprojekt på ett strukturerat sätt. Webbplatsen är utformad för målgruppen och innehåller underlag för projektarbete, över 100 projektidéer och en utförlig faktabank med skrivna faktatexter och länkar. Eleverna ges stora möjligheter till självständigt arbete, diskussion, reflektion och ställningstaganden kring klimatförändringar och miljömål. Materialet är omfattande, uppdateras kontinuerligt och innehåller också en lärarresurs med stödmaterial till lärare. Författaren driver även en egen blogg med nyheter inom området.
Upplägg
Ett bra sätt att arbeta med läromedelsserien är att först ge eleverna en introduktion i ämnet, be dem läsa övergripande fakta i boken och sedan låta dem välja ut och arbeta med ett eller flera projekt. Stöd för projektarbetet finns på webbplatsen. Deras projekt kan sedan redovisas och utvärderas på det sätt du som lärare finner lämpligt.

Om författarna
Sune Sundström är författare till Miljö för hållbar utveckling och är också medförfattare till läromedlen Arbetsmiljö samt Arbetsmiljö för byggare. Sune Sundström har lång erfarenhet från svenska teknikföretag och som konsult inom områdena konstruktion, produktion och systemutveckling. Han har också arbetat med utveckling av läromedel och drivit fortbildningskurer för gymnasielärare inom områdena ny teknik, projektarbete, undervisningsmetodik och arbetsmiljö.
Sedan 2006 har hans engagemang framför allt riktats mot området Hållbar utveckling med tonvikt på klimat- energi- och miljöfrågor. Genom ständig bevakning av dessa områden driver han en egen blogg och håller läromedlet Miljö för hållbar utveckling aktuell och uppdaterad.

Til toppen

Bøker i serien