Miljöbalken : den nya miljörätten (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 352
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139108689
Omtale Miljöbalken : den nya miljörätten
Här presenteras miljöbalken och dess regelverk på ett lättfattligt sätt. Lagen trädde i kraft i januari 1999 och innehöll nyheter som skärpta hänsynsregler, bestämmelser om miljökvalitetsnormer och sanktionsavgifter, rätt för miljöorganisationer att överklaga miljöbeslut samt en särskild organisation med regionala miljödomstolar.


Den nya miljöstraffrätten och de utvidgade bestämmelserna om miljösanktionsavgift förklaras liksom EG:s miljöskadedirektiv och ändringarna i 10 kap miljöbalken. Framställningen av kemikalielagstiftningen har omarbetats på grundval av Reach - EG-lagstiftningen som har vidgat svensk kemikaliekontroll. I denna upplaga har också den omfattande praxis som skapats av Högsta domstolen och Miljöverdomstolen arbetats in. Som bilaga ingår hela miljöbalken samt speciallagstiftning.


Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande och alla som är intresserade av miljörätt.Stefan Rubenson har varit chef för rättsenheten på Miljödepartementet och ledde arbetet med den nya lagen. Han är numera ordförande och chef för Statens VA-nämnd.

Til toppen

Flere bøker av Stefan Rubenson: