Miljöprocess, del I (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 322
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176783962
Omtale Miljöprocess, del I
Bokpresentation
Miljöprocess är ett omfattande arbete omskadeståndstalan och förbudstalan inom miljörätten. Även ansökningsmålen (dock ej vattenmål) diskuteras i några viktiga hänseenden. Tre klassiska ämnen står i centrum: talerätten, bevisningen och rättskraften. Men även annat tas up, som t.ex. domstolarnas roll, forumreglerna, intresseavvägningen och dispositionsprincipen. Särskilt intresse ägnas ”åberopsrätten”: kan den som yrkar förbud eller ändringsåtgärder med framgång åberopa även allmänna intressen och olägenheter som drabbar tredje man?

Miljöprocess ges ut i två separata delar. Del I kommer ut i oktober 2001 och domineras av frågor om talerätt och åberopsrätt. Del II innehåller fem kapitel om bevisning och rättskraft (även i ansökningsmål) samt register. Den levereras ett par månader senare.

Til toppen