Miljöprocess, del II (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 481
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176784921
Omtale Miljöprocess, del II
Bokpresentation
Miljöprocess är ett civilprocessuellt arbete i två band. Genom denna Del II avslutas projektet med tre kapital om bevisbörda, beviskrav och förenklad skadeståndsberäkning samt två kapitel om rättskraft. Undersökningen omfattar förbudstalan, skadeståndstalan och ansökningsmål vid miljödomstol (dock ej vattenmål). I ett avslutande kapitel sammanfattas resultaten under rubriken ”In dubio pro natura”. Där hävdas att miljörätten befinner sig i kontinuerlig utveckling och att införandet av miljöbalken medfört att miljöhänsynen vunnit terräng på exploateringsintressenas bekostnad.

Betydande delar av framställningen rör allmänna processuella ämnen och är därför av intresse också inom andra områden än miljörätten. Det gäller särskilt centrala frågor om forum, kumulation, officialprövning, talerätt och åberopsrätt i Del I samt de omfattande kapitlen om bevisning och rättskraft i Del II.

Til toppen