Minne, historia, glömska (Heftet)

Forfatter:

Eva Backelin (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 620
Forlag: Bokförlaget Daidalos
Språk: Svensk
Originaltittel: La mémoire, l'histoire, l'oubli
Oversatt av: Backelin, Eva
ISBN/EAN: 9789171732057
Omtale Minne, historia, glömska
»Arbetet innefattar tre tematiskt och metodiskt strikt avgränsade delar. Den första, som tar upp minnet och minnesfenomenen, präglas av en fenomenologi i den husserlska bemärkelsen av termen. Den andra, som ägnas historien, faller under en historievetenskapernas epistemologi. Den tredje, som kulminerar i en meditation över glömskan, har som ram en hermeneutik rörande den historiska betingelsen för de mänskliga varelser som vi är.
Dessa tre delar utgör dock inte tre böcker. I likhet med tre master som bär sammanflätade, men åtskilda segel, tillhör de samma farkost på en och samma seglats. En gemensam problematik genomlöper nämligen minnesfenomenologin, historieepistemologin och den historiska betingelsens hermeneutik: problematiken kring representationen av det förflutna.

*
Jag är alltjämt oroad över anblicken av alltför mycket minne på det ena hållet och alltför mycket glömska på det andra, för att inte tala om inflytandet från allmänna minneshögtider och missbruk av minne och av glömska. Idén om en det rättmätiga minnets politik är följaktligen ett av mina teman på samhällsområdet.»

Paul Ricoeur

Til toppen