Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 64
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144085975
Kategori: Matematikk
Omtale MIO - handledning

MIO: Matematiken – Individen – Omgivningen är ett material som hjälper pedagoger att observera hur matematiska färdigheter utvecklas hos barn i förskoleåldern.

MIO som analysredskap visar vad som kan utvecklas i det pedagogiska utbudet på en förskola. Materialet ger också stöd för pedagogerna att tidigt upptäcka tecken hos barn med varierande och ovanliga mönster i den kognitiva och språkliga utvecklingen inom det matematiska området.

MIO fokuserar på de viktigaste delarna i barnens matematiska utveckling. Därför är det lätt för personalen att följa och kartlägga både det enskilda barnet och gruppen i sin helhet.

Materialet består av två delar: dels en handbok, dels observationsscheman.

Man har stor nytta och glädje av handledningen i MIO på olika sätt. Den ger en grundläggande teori, den ger tips på hur man kan komma in i ’matte-tänket’ och hjälper oss pedagoger att ställa frågorna: Vad ska vi tänka på i vår verksamhet? Hur ska vi synliggöra och fånga upp matematiken?
Förskollärare i Bergsjön, Göteborg, 
som medverkat i den svenska utprövningen

 

Det är mycket som vi inte tänkt på är matematik, som att sortera och lägga saker på sin plats.  Att matte är mer än att kunna räkna 1+1 är en lärdom också för oss själva. Nu är vi ’mattemedvetna’ på ett helt annat sätt än tidigare.
Förskollärare i Varberg, 
som medverkat i den svenska utprövningen

 

MIO är framtaget och utvecklat av Forum för Matematikkmestring i Norge tillsammans med Senter för Atferdsforskning vid universitetet i Stavanger. Materialet har tagits fram i samarbete med förskollärare och prövats på 1 000 barn över hela Norge.

Den svenska översättningen av materialet har utprövats av 20 pedagoger med sammanlagt 100 barn på förskolor i Göteborg, Helsingborg och Varberg. Den svenska utprövningen av MIO har skett under ledning av Ann-Louise Ljungblad, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och pedagogisk sakkunnig i utformningen av den svenska utgåvan.

Til toppen

Flere bøker av Inger Kristine Løge, Hilde Skaar Davidsen, Elin Reikerås, Tone Dalvang og Olav Lunde: