MIO observasjonsark. 20 stk. (Andre varer)

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Andre varer
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Aschehoug
Språk: Nynorsk / Bokmål
ISBN/EAN: 9788203315978
Omtale MIO observasjonsark. 20 stk.
Forlagets omtale:

MIO (Matematikken - Individet - Omgivelsene) skal lette arbeidet med antall, rom og form og gjøre overgangen fra barnehage til skole enklere.

MIO består av en praktisk håndbok og observasjonsark til utfylling. Disse produktene selges hver for seg.
Håndboka skal øke barnehagepersonalets kunnskap om barns tidlige matematikkutvikling og inspirere til økt fokus på matematikk i lek og hverdagsaktiviteter. Ved hjelp av observasjonsarkene observeres barnas matematikkutvikling. Barnehagen tilrettelegger aktiviteter ut i fra dette.

Slik bidrar MIO til god matematisk utvikling hos alle og til at barn som står i fare for å utvikle matematikkvansker blir fanget opp på et tidlig tidspunkt.

MIO består av en praktisk håndbok på 48 sider og pakker med observasjonsark til utfylling.
MIO håndbok har ISBN 9788203315985

Beskrivelse:

Boken er en håndbok til bruk i barnehagen for å støtte arbeidet med matematikken i rammeplanen, legge til rette for god matematisk utvikling for alle og fange opp barn som trenger mer oppfølging. Boken går grundig gjennom det som skal observeres, og den gir mange råd og tips til hvordan man kan følge opp barna med både høy, delvis og manglende matematikkmestring. Har litteraturliste.

Til toppen