Mistenktes innsyn i straffesaken (Innbundet)

i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 259
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215027135
Kategori: Jus
Omtale Mistenktes innsyn i straffesaken
Bokens tema er straffeprosesslovens bestemmelser om mistenktes, og dermed også forsvarers, innsyn i en pågående straffesak.
I en rettsstat er det et minstekrav at den som anklages for å ha begått straffbare handlinger, som ledd i den offentlige straffeforfølgning, får kjennskap til anklagene. Innsynsretten er ett av forsvarets viktigste verktøy, og kan indirekte gi mulighet til å kontrollere lovligheten av politiets og påtalemyndighetens arbeid. Samtidig er politi og påtalemyndighet underlagt et objektivitetsprinsipp. De funksjoner prosessordningen tillegger straffesaksaktørene reiser således en rekke problemstillinger, som plasserer innsynsretten i et normativt spenningsfelt mellom tillit og kontroll.

Bokens målgruppe er advokater, ansatte i politiet og påtalemyndigheten, dommere og andre som arbeider med straffeprosess og menneskerettigheter; både de som ønsker svar på konkrete spørsmål, og de som ønsker en grundigere og dypere forståelse av reglene om innsyn.

Til toppen

Andre utgaver