Modeller för finansiell planering och analys (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 374
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144029092
Omtale Modeller för finansiell planering och analys
En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller.
I den första delen beskrivs det regelverk som styr aktiebolag med fokus på bolags finansiering och finansiella rapportering. I denna del förklaras också sambandet mellan transaktioner som äger rum på aktiemarknader och avkastningskrav som marknaden har på företaget. Slutligen redogörs för sambandet mellan marknadens avkastningskrav och de finansiella mått som företag använder sig av internt.
I bokens andra del beskrivs finansiella modeller som är avsedda för specifika beslutssituationer (t.ex. investeringskalkyler och prognostisering av rörelsekapital).
I den tredje och avslutande delen beskrivs mer övergripande modeller som avser företaget i sin helhet (t.ex. kassaflödesanalyser och finansiella planer). I anslutning till respektive kapitel finns övningsfrågor och övningsuppgifter med lösningar.
Boken är avsedd att användas i undervisning på akademisk nivå. I första hand är den tänkt för grundläggande kurser i investering och finansiering.

Til toppen