Modernisering i barnevernet (Heftet)

ideologi, kontekst og kompetanse

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 197
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215011745
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Modernisering i barnevernet
Dette er en viktig bok for alle som er opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet.

Reform og modernisering har preget barnevernet i lang tid. Det har gitt lovendringer, ny organisering og fagutvikling med fokus på nye forskningsbaserte programmer. Endringene i barnevernet er en del av en internasjonal trend som kan forankres i liberalistisk ideologi med stor vekt på styrking av individets og familiens rettigheter, hevder forfatterne av denne boka.

Her presenteres forskning og erfaring som viser at dette gir flere utfordringer i det kommunale barnevernet. Spesielt er dette knyttet til modernisering og fagutvikling. Boken viser hvilke utfordringer som oppstår når barnevernet i de fleste kommuner foregår i små enheter og kravet til kompetanseutvikling ikke alltid kan innfris. Forfatterne peker på tiltak som kan iverksettes for å motvirke faglig ensomhet og sikre en kunnskapsbasert og refleksiv praksis. De viser hvordan samarbeidet med andre hjelpeinstanser kan organiseres, og de drøfter hvordan familiene best kan følges opp etter omsorgsovertakelse.

Boken er skrevet for studenter, ansatte i barnevernet og ansvarlige for utdanning av barnevernsarbeidere.

Bokens redaktører er Willy Lichtwarck, forskningsleder ved Nordlandsforskning og professor ved Høgskolen i Bodø og Graham Clifford, professor ved NTNU, Regionsentret for barne- og ungdomspsykiatri og forsker ved Nordlandsforskning. Medforfattere er stipendiat Catrine Torbjørnsen Halås og førstelektor Asgeir Solstad fra Høgskolen i Bodø, og stipendiat Ingunn T. Ellingsen ved Universitetet i Stavanger.
___________

«Boka anbefales til ledere i barneverntjenesten, i Bufetat og i BUP, og til politikere og ansvarlige for utdanningene til disse instansene.» Jorunn Gjerdrem i Fontene Forskning

Til toppen