Omtale Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola
Denna antologi riktar ljuset mot språkets betydelse i lärande med moders­mål och minoriteter i blickfånget. Såväl modersmålsstöd i förskolan som modersmålsämnet i skolan diskuteras i syfte att ge djup kunskap om modersmålsundervisningens kulturella, sociala och politiska dimensioner.

Författarna lyfter fram det positiva som förknippas med modersmålsstöd och modersmålsämnet, men uppmärksammar i lika hög grad en rad utmaningar som förskola och skola står inför samt diskuterar möjliga vägar framåt. Bland mycket annat redogör de för modersmålsstödets och modersmålsämnets framväxt och utveckling i Sverige samt de särskilda regler som gäller för de nationella minoritetsspråken i modersmålsundervisningen.

Flera kapitel är språkdidaktiska i sin inriktning och behandlar bland annat digitala verktyg för att stimulera lärande samt resonerar kring hur transspråkande som förhållningssätt och pedagogisk praktik kan vara en del av modersmålsundervisningen. Modersmålselevernas syn på språk, språk­användning och modersmålsämnet samt modersmålslärarnas yrkesroll uppmärksammas också.

Modersmål, minoriteter och mångfald vänder sig särskilt till lärare, lärar­studenter, modersmålslärare och rektorer. Med sina olika infallsvinklar ger boken värdefull kunskap om förutsättningar och villkor för alla elevers lärande.

Til toppen

Flere bøker av Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Hülya Basaran, Lovisa Berg, Natalia Ganuza, Christina Hedman, Kenneth Hyltenstam, Jarmo Lainio, Anna Mazur-Andersson, Sari Pesonen, Anne Reath Warren, Jenny Rosén, Sari Vuorenpää og Elisabeth Zetterholm: