Motivasjon i matematikk (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 154
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215026190
Kategori: Matematikk
Omtale Motivasjon i matematikk
Hva er egentlig motivasjon, og hvor viktig er det for læring i matematikk? Hvordan kan læreren legge til rette for motivasjon i undervisningen?
I «Motivasjon i matematikk» tar forfatterne opp sentrale motivasjonsteorier og presenterer hovedtrekk fra forskningen på en strukturert og lett tilgjengelig måte. Eksempler fra klasserommet (fra barnetrinn til videregående) og samtaler med elever blir hele tiden brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis.

Forfatterne diskuterer flere konkrete trekk ved klasseromskultur og undervisningspraksis som påvirker elevers motivasjon, og lærerens rolle i dette blir trukket særlig frem.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter som vil lære mer om motivasjon i matematikkfaget, og som ønsker en oversikt over forskningen og konkrete eksempler og forslag til endring av praksis.

Kjersti Wæge er leder for Matematikksenteret og Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Begge har doktorgrad i matematikkdidaktikk.


«Befriende er derfor at i denne interessante, innholdsrike og lærerike boka er forfatternes utgangspunkt at alle kan forstå og beherske matematikk [...] Denne boka gir god drahjelp, enten det gjelder barne-, ungdoms- eller videregående trinn. Samtidig som boka både er velskrevet og lettlest, skal det ikke legges skjul på at stilles visse krav til lærer/leser om å sette seg grundig inn i budskapet i boka. Men det er det absolutt verdt!»
Geir Martinussen, tidligere lærerutdanner i matematikk ved OsloMet, i Utdanning 9/2018

Til toppen

Andre utgaver

Motivasjon i matematikk
Bokmål Ebok 2020