Multimodalitet i skole- og fritidstekstar (Heftet)

ein vitskapleg antologi

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 249
Forlag: Landslaget for norskundervisning
Språk: Bokmål , Nynorsk / Dansk
ISBN/EAN: 9788245022889
Kategori: Pedagogikk
Omtale Multimodalitet i skole- og fritidstekstar
Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Forfattarane tek for seg multimodalitet i ulike tekstar, som læreverk, film, musikkvideo, dataspel og teikneseriar, og drøfter mellom anna: - Korleis arbeider barn med nettbrett? - På kva måte kan programvare påverke kommunikasjonen? - Korleis brukar lesarane sansane når dei les? - Korleis blir det undervist i multimodalitet i nordiske klasserom? Finn emnet veg inn det viktigaste faget i skolen? - Greier vi å gjere elevane til aktive multimodale produsentar som nyttar eit breitt spekter av semiotiske ressursar? - Skil dei nye digitale læremidla seg eigentleg frå tradisjonelle lærebøker på papir? - Kan dataspel bidra til å utvikle ein kreativ literacy-praksis? Antologien syner fram breidda i ulike multimodale framstillingsmåtar og speglar korleis multimodale tekstar nyttar ulike uttrykk for å kommunisere mest mogleg effektivt med lesarane. Boka er relevant for lærarar, studentar og forskarar som arbeider med desse temaa.

Til toppen

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: