Musikk på tvers (Heftet)

musikkdidaktikk for barnehage og grunnskole

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 198
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788215001579
Kategori: Pedagogikk
Omtale Musikk på tvers
I denne boka vert musikkopplæring i barnehage og grunnskule presentert som eit samanhengande løp. Boka viser ulike aktivitetsformer og korleis ein brukar desse i ein tverrfagleg samanheng. Boka gir døme på praktisk tilrettelegging av musikkopplæring i samsvar med pedagogiske prinsipp i aktuelle plandokument. Boka tek også føre seg sentrale sider ved korleis musikkfaget har endra seg i det siste århundret.
Andre utgåve er oppdatert med omsyn til dei justeringar av Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen som forskrift. I kapittel 5 er det gjort nokre presiseringar i høve til danseformer som byggjer på faste mønster. Ut over dette er det gjort nokre mindre korrigeringar.

Til toppen