Myndighet og medborgerskap (Heftet)

festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 358
Forlag: Novus
Språk: Flerspråklig , Bokmål , Engelsk , Dansk / Svensk
ISBN/EAN: 9788270998197
Kategori: Historie
Omtale Myndighet og medborgerskap
På kritisk og ofte utfordrende vis har Gro Hagemann preget historiefaget og kjønnsforskningen i flere tiår. Denne boken reflek.terer og diskuterer en rekke av de temaene hun har arbeidet med. Den handler om .politikk, arbeid, kunnskap og vitenskap, og om samfunnsutviklingens kjønnsdimensjoner. Tittelen, Myndighet og medborgerskap, viser til det prekære i det å tre inn i det .offentlige rom: myndigheten som kreves, .aksepten som må vinnes, makt og mulig.heter som gripes - og tapes.
Boken gir en introduksjon til det fagfeltet Hagemann har skapt i møtet mellom sosialhistorie, politisk historie, vitenskapshistorie og kulturhistorie, og presenterer .deretter en rekke artikler av internasjonale og norske forskere fra ulike fagområder. De retter nye og kritiske søkelys på det siste hundreårets norske historie og på de debat.tene som har vært ført om denne historien både i samfunnet generelt og i akademia spesielt. Den henvender seg til alle med inte..resse for moderne samfunnshistorie og for forskningens premisser og betingelser.

Til toppen