Myten om maskinen : essäer om makt, modernitet och miljö (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 278
Forlag: Bokförlaget Daidalos
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789171733207
Kategori: Debatt og samfunn
Omtale Myten om maskinen : essäer om makt, modernitet och miljö
I denna bok utmanar Alf Hornborg idén att mänskligheten är förenad i en gemensam utveckling mot allt effektivare teknik. I stället hävdar han att modern teknik förutsätter ett slags globalt nollsummespel med ojämna resursflöden, som gör det möjligt för rikare delar av världssamhället att vinna tid och rum på bekostnad av de fattigare delarnas människor och miljö. Vi föreställer oss maskinens funktioner som frikopplade från de samhälleliga utbytes relationer som gör den ekonomiskt och fysiskt möjlig. Men även den ångmaskin som blev kärnan i den industriella revolutionen var oupplösligt förbunden med slavarbete och jordförstöring på avlägsna bomullsplantager. Vår retorik om ”hållbar utveckling” avslöjar de paradoxer som omger myten om maskinen. Hit hör de motstridiga signaler vi får om globalisering, tillväxt, konsumtion, återvinning, oljetoppen, biobränslen och klimatkrisen.
Ytterst bottnar problemen i vår modernitet – de förändrade relationer till naturen, medmänniskor, självet och livsmening som alstras av pengar och antagandet om alltings utbytbarhet.

»I Sverige är Hornborg ett ganska okänt namn. Det borde ändras och med ”Myten om maskinen”.» /David Jonstad i Sydsvenskan

»Från och med Alf Hornborg blir man aldrig riktigt densamma. Hans analys av teknikens roll i det moderna samhället kan kännas lika omvälvande som första mötet med Foucaults studier av makten eller Bourdieus av det kulturella kapitalet; kanske inga nya sensationella fakta, men en ny utsiktspunkt över invanda illusioner.» /Sverker Lenas i DN

»Denna oerhört tankestimulerande och viktiga bok borde läsas av alla nationalekonomer och makthavare.» /Mats Dannewitz Linder i BTJ

»Boken är ett resultat av åratals studier och tankemöda som penetrerar djupare än vad antropologers och ekonomers uppriktigaste självrannsakan hittills har gjort. Ytterst sällan är det lika befogat att kalla utgivningen av en bok för en revolutionerande händelse. Hornborgs arbete skulle kunna revolutionera ... modellen för teorin om det moderna samhället.» /Zygmunt Bauman om Alf Hornborgs bok The Power of the Machine (2001)

Til toppen