När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 160
Forlag: Gothia
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789172057388
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om delaktighet, giltiggörande och barns perspektiv utgår från hur barn upplever familjerättsliga tvister och att möta socialtjänstens personal. Författarnas utgångspunkt är att delaktighet kan vara en viktig del av omsorgen om utsatta barn och de vill genom den här boken bidra till en praktik där barnen bemöts både som utsatta och som reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv. Boken bygger på intervjuer med barn som själva berättar om sina erfarenheter.

Med utgångspunkt i barnens berättelser analyserar författarna dels hur vuxna bemöter barnen i utredningarna och hur barnen görs delaktiga, dels i vilken grad barnens egna erfarenheter, tankar och känslor kring våld får utrymme i samtal med utredare. De undersöker också vilka strategier barnen själva använder i mötet med utredarna och hur de ser på sin egen delaktighet.

Boken ger konkreta råd om hur man kan tillämpa barnperspektivet i arbetet och i mötet med utsatta barn. Det kan till exempel handla om att hjälpa barnet att benämna det våld hon eller han har upplevt, att skydda barnet samtidigt som man gör det delaktigt och att förklara rättsprocessen och det sammanhang som utredningssamtalen ingår i.

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten vänder sig till alla som arbetar med barn inom socialtjänsten eller möter utsatta barn i andra sammanhang, samt till universitets- och högskolestudenter.

Maria Eriksson, FD, är docent i sociologi och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Elisabet Näsman är professor i sociologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot barndomssociologi, särskilt barns delaktighet.

Röster från läsare
"Denna välskrivna och välreflekterade bok utgår från tillämpningen av barnperspektivet och ger läsaren många konkreta råd. [.] Målgruppen är främst alla som möter utsatta barn inom socialtjänsten, men även studenter i bl.a. socialt arbete och rättssociologi vid högskolor och universitet kan ha stor nytta av boken."
Anders Östnäs, BTJ häftepos 11116234

"Boken inspirerar till att se möjligheterna för utredningsprocessen, att samtalen kan bidra till barnets utvecklande av begriplighet och hanterbarhet i den utsatta situationen genom att bland annat giltiggöra deras upplevelser. Jag rekommenderar boken särskilt till dig som arbetar som familjerättsutredare men också till dig som arbetar med barnavårdsutredningar eller studerar till socionom."
Emmy Svahn, socionomstuderande, SocialaNätet.se

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten finns även som e-bok
Denna bok finns även som e-bok. Köp den till exempel på Adlibris.se eller på Bokus.se.

Til toppen