Omtale Nationalekonomins frågor

Nationalekonomins frågor är en grundläggande lärobok i nationalekonomi. Till skillnad från många traditionella böcker i ämnet fokuserar National­ekonomins frågor på aktuell forskning, aktuella forskningsmetoder och praktiska tillämpningar av dessa metoder.


Boken ger på detta sätt studenter och lärare ett verktyg för att utveckla ett nationalekonomiskt tänkande bortom grundmodellerna, vilka dock är en förutsättning för denna utveckling.Genom att visa på ämnets bredd och möjligheter svarar boken på frågor av typen: Kan man verkligen säga något om verkligheten med dessa modeller? Är nationalekonomisk forskning samhällsrelevant? och kanske till och med Varför ska vi lära oss det här?


Nationalekonomins frågor täcker ett brett spektrum av ämnen och visar på nationalekonomins stora spännvidd. Trots detta representerar de frågor som tas upp i boken endast en mycket liten del av den nationalekonomiska forskningen och bland läsarna kommer det säkert finnas de som tycker att flera viktiga frågor saknas. Självklart rymmer nationalekonomin många andra intressanta ämnen och förhoppningsvis kommer boken att inspirera till många framtida uppföljare som tar upp fler nationalekonomiska  frågor.


Boken vänder sig till studenter som läser nationalekonomi på grundnivå men fungerar förstås också utmärkt som introduktion till 18 viktiga forsknings­områden på såväl fördjupningsstudier som för den allmänintresserade läsaren.

Til toppen

Flere bøker av Lina Aldén, Tommy Andersson, Martin Berlin, Tessa Bold, Maria Börjesson, Karin Edmark, Tomas Ekenberg, Mikael Elinder, Mats Hammarstedt, Magnus Henrekson, Helena Holmlund, Henrik Jordahl, Martin Kragh, Agneta Kruse, Tommy Lundgren, Erik Mohlin, Johanna Möllerström, Maria Persson, Johanna Rickne, Mikael Stenkula, Ann-Charlotte Ståhlberg, David Sundström og David Vestin: