Omtale Naturvårdskedjan : för en effektiv naturvård
Effektiv naturvård. Två ord som omfattar en oerhörd mängd kunskap och faktorer, alla nödvändiga för en fungerande helhet. Naturvården idag kan vara naturtypsspecifik och specialiserad det kan handla om att väga naturvård mot exploatering i tätorter, att visa hänsyn vid skogs- och jordbruk, att beakta särskilda processer i våtmarker och i fjällen eller att utveckla naturvärden för en levande landsbygd. Men det finns också mycket som är gemensamt för naturvård i olika sektorer.
En allmängiltig ansats till effektiv naturvård är den konceptmodell som kallas naturvårdskedjan. I den här boken berättar 43 forskare, tjänstemän och andra verksamma inom naturvård vad det är och hur modellen används. Boken bygger på resultat från forskningsprogrammet Naturvårdskedjan vid Centrum för biologisk mångfald.

Til toppen

Flere bøker av Malin Almstedt Jansson, Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Malin Almstedt Jansson, Weronika Axelsson Linkowski, Ingvar Backéus, Berit Balfors, Malin Björk, Marie Björklund, Jörg Brunet, Oloph Demker, Torbjörn Ebenhard, Jan Ekman, Per Eliasson, Urban Emanuelsson, Mikael Gontier, Eva Gustavsson, Lars Hallgren, Gina Hannon og Knut Per Hasund:

Bøker i serien