NLP & mental träning : resurshöjande processer (Ukjent)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2004
Forlag: Buena Vida AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185810710
Kategori: Psykologi
Omtale NLP & mental träning : resurshöjande processer
NLP
Neurolinguistisk Programmering) är en metod som utvecklades genom att Richard Bandler och John Grinder studerade vad som gör vissa personer så framgångsrika.
De kartlade bl.a. tre världsberömda kommunikatörer och terapeuter, Milton Erickson (hypnoterapi), Virginia Satir (familjeterapi) och Fritz Perls (gestaltterapi). Genom att modellera och renodla dessa kommunikationsmönster
byggde Bandler och Grinder upp en elegant modell med effektiva verktyg , som kan användas för att åstadkomma såväl personlig utveckling som bättre relationer och en högre livskvalitet.
På senare år har NLP både utvecklats och nått ut till många människor genom Joseph O´Connors verksamhet. Genom 16 böcker om NLP, översatta till 23 språk (bl.a. svenska) har intresset för NLP ökat världen över.

MENTAL TRÄNING
Utvecklades av svensken Lars-Eric Uneståhl på 1960- och 70-talet utifrån hans forskning vid Uppsala Universitet rörande alternativa medvetandeformer och sambandet mellan kropp och själ. Metoden utprövades först inom elitidrotten under 70-talet, inom skola och utbildning på 80-talet och inom arbetsliv och hälsa på 90-talet. Samtidigt har intresset bland den stora allmänheten ökat för att använda Mental Träning för sin personliga utveckling.
Mental Träning är en systematisk och långsiktig träning av mentala processer (tankar, inre bilder, attityder och känslor) med målet att både öka prestationsförmågan
och välbefinnandet.

NLP OCH MENTAL TRÄNING
Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)., som leder den svenska utbildningen inom både Mental Träning och NLP har funnit att effekten av den mentala träningen
ökar om metoder från NLP:s rika verktygslåda tas med och att omvänt NLP ger mera av långsiktiga effekter om den byggs på den mentala träningen.
Veje planerar därför att ge ut en serie träningsprogram med denna effektiva kombination, en serie vari denna CD är den första.
SLH har också startat en utbildning till Rehabcoach där en stor del av utbildningen bygger på NLP och MentalTräning.

INNEHÅLL:
Programmet innehåller moment både från NLP och Mental Träning.Från den sistnämnda kan nämnas:
Det mentala rummet
Utgör en operationell definition på ett självhypnotiskt tillstånd, där de mentala processer som skapas (framför allt tankar och bilder) har en stark effekt på kropp och sinne. Det mentala rummet utgör därför grunden för en effektiv personlig utveckling
Jagförstärkning
I det mentala rummet kan bilder och upplevelser läggas in som medför en positiv utveckling av jagbilden, både vad gäller självförtroende och självkänsla. Jagbilden kan inte ändras genom logiska argument utan genom att jagstärkande suggestioner och bilder förmedlas i ett alternativt medvetandetillstånd, där informationsprocessen
sker på ett kvalitativt annorlunda sätt.

Två inslag som är hämtade från NLP är:

Neurologiska nivåer
En enkel modell som Robert Dillts har byggt upp för hur man ser på personlig förändring. Genom att sätta tydliga mål, lösa inre konflikter och hantera personlig förändring
ökar kongruensen. Du får ökade resurser och spar energi om du strävar efter att bli kongruent i varje neurologisk nivå. Processen ger en användbar ram och visar vilken nivå som är viktigast för att få önskat resultat. I denna process kan du förändra tankar, känslor och framför allt ditt beteende.

Perceptuella positioner
Denna process hjälper dig att se en situation från olika perspektiv. Det hjälper dig att öka förståelsen för hur en annan människa tänker och handlar i olika situationer.
Du får även perspektiv på hur du själv tänker och agerar med möjlighet att hitta nya lösningar och resurser för att bryta låsta positioner.
Ett resultatet av denna träning brukar vara att relationerna förbättras.

Cd-skivan är intalad och utarbetad av Elene Uneståhl.

Til toppen