Norsk genressursrett (Heftet)

Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 380
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202305857
Kategori: Jus
Fag: Immaterialrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Omtale Norsk genressursrett

Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge.

Den er skrevet både for jurister som får seg forelagt spørsmål på området, og for alle dem som er brukere av genetiske ressurser – det være seg innenfor skogbruk, jordbruk, husdyrhold, fiskeoppdrett, bioteknologi eller genteknologi.

For å gi juristene en forståelse av de faktiske situasjonene reglene skal anvendes på, forklarer forfatteren en del tekniske begreper som gir utgangspunktet for de rettslige drøftelsene. Siden boken tar sikte på å fremstille jussen også for dem som ikke er jurister, er de rettslige begrepene forklart noe mer inngående enn det som er vanlig i juridiske fagbøker.

Til toppen