Norsk grammatikk for grunnskolelæreren (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202428099
Kategori: Språk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Omtale Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

I Norsk grammatikk for grunnskolelæreren har forfatterne tatt hensyn til at grammatikkens plass i norskfaget i dag først og fremst er knyttet til oppøving av språkbevissthet. Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene kunne oppdage og vurdere likheter og forskjeller i både muntlig språk og skriftspråk. Slike faglige mål stiller krav til et presist språk om språket.

Denne boka forsøker å dekke behovet for et funksjonelt redskapsspråk ved å gi leserne en forståelse av grunnleggende språk- og tekststrukturer. En slik grunnmur vil være en forutsetning for at den kommende læreren/språkdidaktikeren på en faglig måte skal kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk, språkvariasjon i tid og rom, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstbinding og norsk som andrespråk.

Til toppen