Norsk språk i rom og tid (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 269
Forlag: Novus
Språk: Flerspråklig , Bokmål , Nynorsk / Engelsk
ISBN/EAN: 9788283900682
Kategori: Språk
Omtale Norsk språk i rom og tid
Forskingsgruppa i språkhistorie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder, legg med dette fram skrift nr. 1 frå miljøet. Denne samlinga av artiklar viser fram noko av mangfaldet og spennvidda i ei av dei største forskingsgruppene ved fak.ul.tetet. Gruppa samlar i alt femten forskarar frå ulike område og særspråk innan diakron språkforsking. Dei fleste er knytte til Insti.tutt for nordisk og mediefag, to kjem frå Institutt for fram.and...språk og omsetjing. Gruppa har eit fleirtal kvinnelege forskarar, og det er òg med fleire aktive emeriti. Elleve av forsk.ar.ane i gruppa er representerte i denne antologien som forfattarar og/eller redaktørar. Bak i boka er ei liste over medlemmene i gruppa med opplysningar om kva for område av språkvitskapen dei primært arbeider på.

Til toppen