Nova : Verktyg och metoder för normkreativ innovation (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789187537431
Omtale Nova : Verktyg och metoder för normkreativ innovation
NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa nomkreativa lösningar - dvs lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelse för deras verkliga situation och djupliggande behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera behov och att omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Materialets fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssamanhang. All verklig innovation handlar om att utmana normer!

Produkten är i form av en box om 52 kort.

Författare är Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke och Åsa Wikberg Nilsson.

Til toppen