NS 8405 (Innbundet)

kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 781
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489639
Kategori: Jus
Omtale NS 8405
Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.

NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte standarden er benevnt NS 8405:2008.
Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.
Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser.
Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. Kommentarene er fullstendig gjennomgått og oppdatert samt at en del nye problemstillinger er behandlet.

Til toppen

Flere bøker av Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen: