Nya Ledtrådsmatte 2 (Ukjent)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144086279
Omtale Nya Ledtrådsmatte 2
Matematisk problemlösning i grupp
Kombinerar träning av läsförståelse och problemlösning såväl som förmågan att sovra information och att samarbeta.
Ledtrådsmatte 2 är ett ämnesövergripande läromedel i ma/sv med tonvikten lagd på matematisk problemlösning inom områdena:
Area
Längd
Vikt
Volym

Det innehåller 16 uppgiftskort med text, bild och tre frågor. Till varje uppgift finns 8 ledtrådskort. Uppgifterna är fristående och tränar läsförståelse samt förmågan att samarbeta, sovra information och lösa problem.
Eleverna arbetar i grupper om 2-8 elever. Varje grupp tilldelas ett uppgiftskort och tillhörande 8 ledtrådskort som fördelas mellan gruppens deltagare. De läser texten högt tillsammans. Därefter läser de en fråga i taget och försöker besvara den. Eleverna måste ha förstått vad de läst och granskat bilden. Tack vare att ledtrådarna är jämnt fördelade i gruppen blir alla elever delaktiga i samtal, argumentation och slutsats.

Från åk 3 och uppåt.

Til toppen