Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 146
Forlag: Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 2
ISBN/EAN: 9789176785539
Omtale Nyemission av aktier – de lege lata och de lege ferenda
Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes. Skriften är redigerad av Rolf Skog, som är ansvarig för området bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

Innehållsförteckning:
- Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda

- Kontantemissioner av aktier i svenska aktiemarknadsbolag Rolf Skog

- Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner
Klaes Edhall

- Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden?
Erik Nerep

- Apportemissioner – vad är apportintygen egentligen värda?
Per Thorell

- Uppskjuten apport – skall rättsföljden även i framtiden vara ogiltighet?
Carl Svernlöv

- Preferensaktier, konvertibla skuldebrev och andra hybridinstrument
Hans Wibom och Christoffer Saidac

- Några praktiska aspekter på emissionshantering
Karin Wallin-Norrman

- Nyemission av aktier – PRV-aspekter
Per Nordström

Til toppen

Flere bøker av Rolf Skog, Rolf Skog, Klaes Edhall, Erik Nerep, Per Thorell, Carl Svernlöv, Hans Wibom, Christoffer Saidac, Karin Wallin-Norrman og Per Nordström:

Bøker i serien