Nynorsk ordliste (Innbundet)

tradisjonell og einskapleg norm

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 387
Forlag: Kunnskapsforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788257322212
Kategori: Norske og nordiske ordbøker
Omtale Nynorsk ordliste
Dette er ei ordliste for alle som vil skriva ein konsekvent og regelfast nynorsk.
Ho er tufta på tanken om at nynorsk er eit eige, sjølvstendig språk på lik line med andre normalmål. Ordlista vil bøta på den forvirringa som rår om korleis nynorsken skal sjå ut, og tilbyd ei einskapleg norm som det er råd å læra og nytta.
Ordlista er på om lag 38 000 ord og gjev det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk. Samstundes er kjerneorda i den nynorske ordskatten gjevne større plass enn det som er vanleg i ordlister av same omfang. Boka inneheld òg ein nynorsk minigrammatikk og ei bokmål-nynorskordliste.
Norma i ordlista byggjer i all hovudsak på læreboknormalen som galdt fram til 2012. Former som frå 1917 og frametter vart tekne inn i nynorsken med det føremålet å tilnærma nynorsken til bokmål, er i stor grad fjerna, og ein del eldre former er tekne inn att for å syna betre samanhengen i målet.

Til toppen