Objektet for odelsrett og åsetesrett (Heftet)

Ein kritikk av Høgsterett sin praksis

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202289454
Kategori: Jus
Fag: Eiendomsrett, Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Omtale Objektet for odelsrett og åsetesrett
Kjernespørsmålet i odelsretten og åsetesretten er om ein eigedom er «odlingsjord». Dei siste åra har Høgsterett tolka odelslova §§ 1 og 2 slik at mange mindre landbrukseigedomar har mista statusen som odlingsjord.

Forfattaren stiller seg sterkt kritisk til Høgsterett sin rettskjeldebruk og måte å argumentera på, og meiner Høgsterett gjennom rettsskapande verksemd her har gått for langt inn på lovgjevaren sitt område.

Forfattaren viser også korleis domstolen gjennom dommane har skapt stor usikkerheit og grunnlag for fleire og unødige rettsprosessar i odelsretten og åsetesretten.

Til toppen

Flere bøker av Erlend Baldersheim: