Offentleglova (Innbundet)

lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 482
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788215026923
Kategori: Jus
Omtale Offentleglova
Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen.
Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet. Boken inneholder i tillegg drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften.

Lovkommentaren vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.

Til toppen