Offentlighet och sekretess inom polisen (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 127
Forlag: Bruun Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789172236400
Omtale Offentlighet och sekretess inom polisen
Sverige är ett land som präglas av demokrati och öppenhet. En viktig del för att åstadkomma denna öppenhet är att medborgarna har rätt till insyn i den offentliga förvaltningen, och rätt att ta del av beslut som fattas samt följa de processer under vilket detta sker. Offentlighetsprincipen kan dock inte alltid upprätthållas helt oinskränkt varför det finns lagstiftning som i viss mån begränsar offentlighetsprincipen.

Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och JO-beslut.

För att underlätta för läsaren och visa på den praktiska tillämpningen av teorin följer boken ett återkommande exempel för att visa på olika situationer i den polisiära vardagen där frågor om sekretess kan uppkomma.

Offentlighet och sekretess inom polisen vänder sig till såväl studenter på polisprogrammet som vidareutbildningar inom polisen men även till yrkesverksamma poliser.

Eftersom boken behandlar sekretess vid förundersökning kan den även användas av åklagare och andra myndigheter som bedriver förundersökning.

Boken omfattar 127 sidor och har ett omfattande sakregister.

Ulrika Rosén är kammaråklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Hon har även arbetat som lärare i juridik vid Polishögskolan i Solna.

Magnus Wahlund är polis och jurist, har arbetat som såväl polis som jurist vid polisen i Stockholm. Han har även arbetat som lärare vid Polishögskolan i Solna där han bl.a. har undervisat i offentlighet och sekretess.

Til toppen