Omtale Om demens - Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad.
I Om demens ligger tonvikten på Alzheimers sjukdom. Bokens största avsnitt handlar om omvårdnad. Här betonas hur man genom en positiv interaktion kan lyfta fram de förmågor som ännu kan finnas kvar hos den sjuke. Boken vänder sig till grund- och vidareutbildningar inom demens- och äldrevård.

Om författarna
Författarna är i sitt dagliga arbete alla på olika sätt verksamma inom demensvård och omvårdnad, forskning och utbildning.

Til toppen

Flere bøker av Hans Basun, Gunilla Armanius Björlin, Barbro Beck-Friis, Sirkka-Liisa Ekman, Elisabet Englund, Maria Eriksdotter Jönhagen, Lars Gustafson, Lars Lannfelt, Louise Nygård, Karin Sparring Björkstén, Beata Terzi, Lars-Olof Wahlund og Anders Wimo: