Omtale Om krig och fred : en introduktion till freds- och konfliktstudier
Hur kan vi förstå uppkomsten och konsekvenserna av dagens konflikter? Vad kan göras för att förhindra att de bryter ut? Och hur kan pågående konflikter lösas på ett sätt som skapar varaktig fred? I denna breda grundbok presenteras centrala frågeställningar och analytiska perspektiv på krig, terrorism, konflikthantering och konfliktlösning, samt fredsbyggande och utveckling. Boken innehåller också illustrativa fallanalyser – allt ifrån första världskriget, kriget i Afghanistan, konflikthantering i Afrika, svensk säkerhetspolitik och försoningsprocesser i Bosnien-Hercegovina till fredsbyggande insatser i Palestina.
I denna andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nyskrivna kapitel, som behandlar terrorism, religionens betydelse för konfliktlösning och fred samt fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv, har tillkommit.
Freds- och konfliktstudier har en flervetenskaplig karaktär, vilket i boken återspeglas i de olika kapitelbidragen och författarnas akademiska bakgrund. Boken vänder sig till de som är intresserade av frågor om krig och fred samt studenter vid universitet och högskolor som möter ämnet freds- och konfliktstudier för första gången.

Til toppen

Flere bøker av Karin Aggestam, Kristine Höglund, Karin Aggestam, Kristine Höglund, Wilhelm Agrell, Olof Beckman, Annika Björkdahl, Robert Egnell, Hanna Fjelde, Sara Gehlin, Patrik Johansson, Roland Kostic, Louise Olsson, Anders Persson, Michael Schulz, Maria Småberg, Maria Stern, Lina Sturfelt, Isak Svensson, Fredrik Söderbaum, Anders Themnér, Jan Ångström og Joakim Öjendal: