Omtale Omänskliga rättigheter : en antologi om flyktingar och papperslösas situation i Sverige
Skillnaden mellan att få vård eller att tvingas vända i dörren med en allvarlig sjukdom, att få ett arbete och en bostad eller inte, kan vara ett personnummer. Hur kommer det sig att ens rätt till de mänskliga rättigheterna är beroende av var man är född? Den här antologin handlar om flyktingar, papperslösas situation i Sverige och om omänskliga rättigheter.
Texterna är skrivna av personer med stor erfarenhet av dessa frågor och som aktivt arbetar för allas lika rätt. De riktar sig till dig som vill veta mer om papperslösas vardag, flyktingpolitikens utformning och det omfattande arbete som utförs för att skapa ett rättvisare samhälle. – Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting.

Til toppen

Flere bøker av Britta Abotsi, Andreas Stephens, Britta Abotsi, Andreas Stephens, Fija NN, Jenny Nordin, Disa Kammars Larsson, Ylva Sjölin, Anna Waldehorn, M.A. Diakité, Aida Ghardagian, Emma Söderman, Sanna Vestin, Milosz Swiergiel, Viveca Motsieloa, Babak Rahimi, Örjan Rodhe og Moa Sten: