Omtale Omstridd natur : trender och utmaningar i nordisk naturförvaltning

Naturförvaltning är ett område som vanligtvis styrts av staten. Idag pågår i Finland, Norge och Sverige försök att involvera lokala aktörer i beslut som rör skydd och nyttjande av olika naturresurser. Vilka är förutsättningarna för lokalt deltagande? Är det möjligt att förena kraven på naturskydd och nyttjande? Kan nationella demokratiska behov förenas med lokala rättigheter och brukarmedverkan?

Fortfarande finns det en rad brister i de tre ländernas strategier. Att involvera lokala aktörer i förvaltningen av omstridda resurser har visserligen inneburit möjligheter att pröva nya institutionella lösningar. Samtidigt har en rad svårhanterliga och, än så länge, olösta problem synliggjorts.

I boken Omstridd natur medverkar finska, norska och svenska forskare från olika discipliner. Redaktörerna Camilla Sandström är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, Sissel Hovik, vid Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo, och Eva Irene Falleth, vid Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo och Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås.

Til toppen

Flere bøker av Camilla Sandström, Sissel Hovik, Eva Irene Falleth, Tor Arnesen, Susanna Björkell, Lars Carlsson, Erland Eklund, Camilla Sandström, Eva Irene Falleth, Sissel Hovik, Arvid Holte, Anna Jonsson, E Carina H Keskitalo, Kaisa Raitio, Inger-Lise Saglie, Terje Skjeggedal, Marie Stenseke, Jan Åge Riseth og Anna Zachrisson: