Opplæringslova og forskrifter (Spiral)

med forarbeider og tolkninger 2019-2020

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 607
Forlag: Pedlex
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788283721485
Kategori: Pedagogikk
Omtale Opplæringslova og forskrifter
Boka er en komplett, oppdatert utgave av opplæringsloven og forskrifter. Utdrag fra forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen er knyttet opp mot den enkelte paragraf, og det henvises fra enkelte paragrafer til aktuelle rundskriv. Utdanningsdirektoratets tolkninger (omlag 120 totalt) utdyper og avklarer regelverket ytterligere.

Nytt i årets utgave er at det er tatt inn ca. 100 nye henvisninger til flere rettskilder i form av dommer fra høyesterett og lagmannsretten og uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Personvernnemnda, Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og Sivilombudsmannen.

Henvisningene til disse nye rettskildene er knyttet opp mot den aktuelle paragraf i lov og forskrift.

Alle endringene i regelverket er tydelig merket, slik at du lett kan se hva som er nytt i forhold til forrige skoleår. Oppdatert per 15. august 2019.

Til toppen