Organisation (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 385
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144086040
Omtale Organisation

Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som genomgående tema. Boken har tre övergripande syften:

1.  Att presentera organisationsteorins fundament: Centrala teorier introduceras med tydlig samtidsrelevans och koppling till erfarenheten av att arbeta i organisationer.
2.  Att problematisera organisationsteorins gränsdragningar: Betydelsen av ett utvidgat synsätt på organisatoriska sammanhang och organisationers ansvar förs fram.
3.  Att vaccinera läsaren mot popmanagement: Ger läsaren möjlighet att på goda grunder säga emot de halvtomma påståenden som ofta torgförs kring hur organisationer bör fungera.

Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.

Til toppen