Organisation (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 311
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144132174
Omtale Organisation
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar - Människan, Struktur och Styrning - med ett utvidgat effektivitetsbegrepp som genomgående tema, vilket gör att boken konsekvent belyser frågor om etik, hållbar utveckling och intersektionalitet. Boken har tre övergripande syften, att:


• presentera organisationsteorins fundament och den kritik som framförts mot dem

• problematisera organisationsteorins relation till det utvidgade effektivitetsbegreppet

• vaccinera mot popmanagement.

Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.

Til toppen