OS/SL helt set (Ukjent)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144069746
Omtale OS/SL helt set
OS/SL-proven består av fyra standardiserade läsförståelseprov för skolans år 1–5. Proven kan ges i hel klass eller enskilt för att finna elever med behov av särskilt stöd.
OS/SL består av:

Handledning med all den information som behövs för att kunna genomföra prövningarna och bedöma resultaten.
Prövningshäften, som ges ett till varje elev (25 st).
Rättningsmallar för de olika proven.
Resultatblankett, som gör klassens resultat överskådligt (25 st)
Kategoriseringsblankett, som visar hur varje elevs resultat förhåller sig till övriga klassens (25 st).

De olika delarna säljs också separat.
Pedagogisk design

Til toppen