Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2013 : beslut om slutlig skatt 2014 (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 275
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176788516
Omtale Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2013 : beslut om slutlig skatt 2014
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det finns sedan denna tjugonde upplaga även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningsexemplen är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för t.ex. egenkontroll eller seminarieuppgifter. Den tjugonde upplagan behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2014 års fastställande av skatt. Nytt för i år är bland annat att bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts till 22 procent. Vidare har skattereduktion för läxhjälp införts. Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastighet och privatbostad har höjts till 40 000 kr per år. Numera är minnesgåvor upp till det nya beloppet 15 000 kronor skattefria. Även reglerna om begränsning av ränteavdrag har ändrats.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat kursmaterial vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt samt kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur, oavsett om kurserna anordnas vid universitet och högskola eller vid annan form av utbildning eller kursverksamhet. Övningar i skatterätt lämpar sig även väl för all annan uppdatering och självstudier av hur skatterätt tillämpas i praktiken och utgör därför ett värdefullt komplement till lagtext vid all tillämpning av skattelagstiftningen.

Til toppen