Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015 (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 273
Forlag: Edita
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176788721
Omtale Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det finns även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningsexemplen är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter.

Den tjugoförsta upplagan behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2015 års fastställande av skatt. Nytt för i år är att skatten på förvärvsinkomster har sänkts genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, skatten för utomlands bosatta har sänkts från 25 till 20 procent, löneunderlagsregeln för fåmansföretag har ändrats, reglerna för ideell sektor har reformerats genom förtydliganden och justering av ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet. Räntesatsen för positiv räntefördelning har höjts från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad med 6 procentenheter. Inom socialavgiftsområdet har ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling införts. På mervärdesskatteområdet har ansöknings- och anmälningsförfarandet
vid frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler slopats och deklarationstidpunkten för dem som helårsredovisar moms har samordnats med tidpunkten att lämna inkomstdeklaration.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Til toppen