Panterett (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 347
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215031064
Kategori: Jus
Omtale Panterett
PANTERETT, som kom i 3. utgave i 2014, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for jusstudenter. Den er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen er illustrert med sentrale rettsavgjørelser.
Selv om hovedformålet med boken er at den skal kunne tjene som lærebok, er det ved utformingen også lagt vekt på at den skal kunne tjene som et nyttig innførings- og oppslagsverk for dommere, advokater og andre som arbeider med praktisk panterett.

Siden forrige utgave har det skjedd betydelige endringer i reglene om pantsettelse av immaterielle rettigheter. I denne utgaven er disse endringene, som trådte i kraft 1. juli 2015, innarbeidet. Det er også kommet enkelte andre lovendringer og noen nye rettsavgjørelser. Boken er à jour per utgangen av februar 2018.

Forfatteren, Jens Edvin A. Skoghøy, er professor i rettsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.

Til toppen

Andre utgaver

Panterett
Bokmål Ebok 2019
Panterett
Bokmål Innbundet 2021
Panterett
Bokmål Ebok 2021