Pasient- og brukerrettighetsloven (Heftet)

med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer

Serie: Helserett 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 143
Forlag: Pedlex
Språk: Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788283721584
Kategori: Jus
Omtale Pasient- og brukerrettighetsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Forskriftene utdyper og tydeliggjør intensjonen med lovene. I boka finner du henvisninger mellom lovparagrafene og forskriftene. Nytt i denne boka er at Helsedirektoratets utdypende kommentarer i rundskriv IS-8/2015 er oppdatert med lovendringene som gjelder fra 01.01.2018. I tillegg til oppdateringer og presiseringer, er lovendringene som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester, nå tatt med og kommentert.


Boka er oppdatert per 1. mai 2019.

Til toppen

Bøker i serien