Påtalerett (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 410
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202516062
Kategori: Jus
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Påtalerett

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen. Kjelbys fremstilling i denne boken har fokus på grunnleggende prinsipper og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Fremstillingen tar særlig sikte på å dekke behovet for et oppdatert læremiddel for studenter på spesialemnet «Påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen, men den vil også gi påtalejurister på alle nivå og andre med interesse for fagfeltet, oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Til toppen