Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd (Heftet)

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 222
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139114963
Omtale Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ochskatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöteroch vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser.Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samtföreträdaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Bokeninnehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obeståndsett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.
I denna sjätte upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skettmed hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. augusti2016. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdetsom berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats ochutökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedelför t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktisktarbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.

Til toppen