Personligt mod : om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012 (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 302
Forlag: Stockholm University
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789179110345
Omtale Personligt mod : om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper.
De skiljer sig därmed från traditionella monetära belöningssystem såsom bonusutbetalningar. I avhandlingen studeras krigsdekorationer som en del av regeringens veteranpolitikreform år 2010 och som nomineringar under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012. Ur denna forskning utvecklas begreppet mjuk normstyrning, som påvisar att professionsetiken har en funktion i implementeringsstyrningen. Slutsatserna utvecklar kunskaperna om den moderna statens subtila
styrformer som sker indirekt och på distans samt om moraliskt grundad handlingsrationalitet i institutioner. Avhandlingen bidrar därmed till litteraturen om metagovernance och om nyinstitutionalism.

Magna Robertsson är verksam på Försvarshögskolan där hon undervisar och forskar inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Stockholm Studies in Politics 186

Detta är en doktorsavhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2020

Til toppen