Plan- og bygningsloven (Innbundet)

lovkommentar

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 847
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215025643
Kategori: Jus
Omtale Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71) ble endret på en rekke områder i 2017. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis.
Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis.
I byggesaksdelen er det blant annet nye regler for skjermingsverdige objekter, klagemuligheter og nabovarsel. Det er gitt en utvidelse av fritak for søknadsplikt for tiltak på bebygd eiendom og en presisering av saksbehandlingen knyttet til privatrettslige forhold. Kommunene har fått skjerpede tidsfrister for saksbehandling, og loven stiller nye og mer omfattende krav til foretak som søker sentral godkjenning. I plandelen er det blant annet innført skjerpede tidsfrister for saksbehandling av innsigelsessaker og for behandlingen av private reguleringsplaner. Innsigelse fra statlig og regionalt organ skal være begrunnet i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Det er innført overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger.

Målgruppen er jurister og planleggere i stat og kommune, arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og folkevalgte.

Til toppen