Plan- og bygningsloven (Innbundet)

med kommentarer

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205408388
Kategori: Jus
Omtale Plan- og bygningsloven
Kommentarutgave til plan- og bygningsloven.

Boken vil være et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett, for eksempel eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, kommuner, statlige fagmyndigheter, advokater og dommere. Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken. Kommentarene til den enkelte lovbestemmelse gir dessuten utførlige henvisninger til andre rettskilder, herunder lovforarbeider, rettspraksis, myndighetspraksis og juridisk litteratur.
Medforfattere er Harald Hjort, Ola Mæland, Halvard Leirvik, Liv Aandal, Jan Gudmund Aanerud og Fredrik Berger.
Bind I inneholder kapittel 1 til 19, som omfatter plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister.
Bind II inneholder byggesaksdelen og håndhevingsreglene samt stikkordsregister, domsregister og vedlegg, deriblant de viktigste forskriftene og lovspeil.

Til toppen