Plan- og bygningsrett (Innbundet)

del II

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 737
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215018416
Kategori: Jus
Omtale Plan- og bygningsrett
Dette er del 2 av verket Plan- og bygningsrett. Del 1 med undertittelen «Planlegging og ekspropriasjon» kom ut i oktober 2010. Nå kommer del 2, med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» der forfatterne behandler alle forhold i tilknytning til byggesaker. I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.Plan- og bygningsrett, del 1 og 2 gir en oppdatert, grundig oversikt over reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 1 behandler forfatterne reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon. I tillegg er bestemmelsene om vann- og avløpsavgifter behandlet. Forfatterne gir en grundig fremstilling av byggesaksbehandlingen og bestemmelsene om konsekvensutredning. Her behandles de ulike byggesakssystemene, og byggesaksbehandlingen i kommunen og i klageinstansen. Det er gjort utførlig rede for hvilke tiltak som følger hvilke system. Sentralt er også bestemmelsene om ansvar, kontroll og tilsyn. Del 1 inneholder dessuten kapitler om bygningsmyndighetenes erstatningsansvar, utbyggingsavtaler og håndhevelsen av ulovlige forhold.

I del 2 behandler forfatterne alle forhold i tilknytning til byggesaker. I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

Verket er utvidet og ajourført med nyere praksis fra domstoler, ombudsmannen og administrasjonen. Den vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor så vel privat som offentlig virksomhet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen